Home » Reiki » Wat is Reikilotus.jpg
Ons universum is een oneindige zee vol energie - in fijne en dichte vormen - die voortdu­rend in beweging is.

Mensen, dieren, planten, maar ook stenen maken deel uit van dat grote veld vol spiralen en draaikolken van energie.
Binnen deze zee vol energie is reiki een van de fijnere, subtiele energieën.
Reiki is ook de naam voor de desbetreffende energiehelingsmethode, die uit Japan afkomstig is,
maar volgens gechannelde berichten ook al in Atlantis zou hebben bestaan.
Wie aan reiki (de methode) doet, heeft reiki(energie) in zich.  

(Annemieke van Ling  uit spiegelbeeld van februari 2007)


reikiteken.jpg
Reiki is een paranormale therapie en behoort tot de alternatieve geneeswijzen. Er wordt gewerkt met de handen, waarbij het lichaam, met een veronderstelde vorm van levensenergie, wordt behandeld. De term reiki bestaat uit twee Japanse karakters (kanji), te weten 霊 rei ('geest' of 'ziel') en 気 ki ('energie' of 'levenskracht'). Een andere, populaire Westerse vertaling van 霊気 reiki is "universele levensenergie", of simpelweg "het leven", "de wereld". Bij het toepassen van reiki worden lichaam, geest en ziel, wanneer het aankomt op ziekte en genezing, als een geheel gezien. Noch het bestaan van ki, noch een mechanisme voor de manipulatie ervan zijn wetenschappelijk aangetoond.  Oorsprong

De Japanner Mikao Usui is de grondlegger van wat hijzelf "Usui Reiki Ryoho" noemde. "Ryoho" is Japans voor 'therapie'. Hij ontwikkelde dit systeem oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling. Mikao Usui gaf zijn onderwijs rond 1922 een concretere vorm, na een lange zoektocht en periode van vasten en mediteren op de berg Kurama.

Werking

Er wordt gesteld dat bij een reikibehandeling de reikibeoefenaar als intermediair optreedt, voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. De doorgegeven energie zou een voedende en harmoniserende werking hebben op energiebanen (nadi's) en chakra's. Het doorgeven van deze energie zou zowel kunnen plaatsvinden door directe handoplegging als op afstand. Dit doorgeven van energie zou een positieve invloed uitoefenen op disharmonie in ieder deel van het menselijk wezen. Het zou een alomvattende harmoniserende uitwerking hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt, zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. De behandeling, ofwel handoplegging, wordt niet door alle aanhangers gezien als een geneeswijze, maar ook wel als een deugddoende ervaring zonder direct een behandeleffect op een eventuele ziekte of aandoening.


Energie

De energie waarmee men in de Reikimethode zegt te werken is volgens beoefenaars overal aanwezig en zou het fundament van de wereld zijn. Zij geloven dat energie zich op verschillende niveaus (causaal, mentaal en fysiek) manifesteert en als zodanig alle voorwerpen en wezens vormt. Naar hun zeggen kunnen energiestromen in een lichaam geblokkeerd raken door bijvoorbeeld nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden, met lichamelijke en geestelijke problemen als gevolg, en zijn zij in staat om deze blokkades door handoplegging op te heffen.

Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie; beoefenaars zouden deze energie slechts doorgeven. Het vermogen om energie door te geven heeft volgens hen iedereen, zij het doorgaans nog slechts in geringe mate. Tijdens een 'initiatie' zouden kanalen waardoor de energie wordt doorgegeven worden heropend.

Inwijdingen

Het traditionele Usui-systeem kent een drietal inwijdingen. Een inwijding is een initiatie of afstemmingsritueel. Bij een inwijding (= afstemmingsritueel) wordt het trillingsgetal van het energieveld van de leerling verhoogd en krijgt de leerling nieuwe technieken aangeleerd. Bij de inwijding in de tweede graad en de derde graad worden de leerling ook de symbolen met de bijbehorende mantra geleerd.

(bron wikipedia)


lotuspink.jpgWat is Reiki?

Het woord Reiki is ontstaan uit de Japanse karakters "Rei" en "Ki". "Rei" betekent het universele en "Ki" betekent de vitale kracht, die door alle levende organismen stroomt, oftewel de levensenergie. Reiki..... genezende energie die door je handen stroomt.
Door het opleggen van de handen geeft men deze energie door. Diegene die het geeft is enkel een doorgeefkanaal. Men hoeft er niet persé in te geloven, als je er maar open voor staat. Het werkt ook bij planten en dieren. Het geeft de ontvanger de gelegenheid om dat te doen wat op dat ogenblik nodig is voor hem.
Reiki is een methode om het zelfgenezende vermogen te stimuleren bij mens en dier. dmv. Reiki kun je jezelf en anderen energie geven.
Deze energie is dezelfde energie waardoor jij en alles wat leeft blijft leven.
Reiki helpt het lichaam en geest zichzelf te genezen voor zover dat mogelijk is. Lees bij: "wat is reiki niet" meer hierover.
Reiki is meer dan alleen maar een handoplegging; het zorgt dat je anders in het leven gaat staan.
Reiki is een manier van denken en leven waarbij de Reiki-leefregels een aanwijzing kunnen zijn om beter in het leven te staan.
De geïntegreerde methode van Usui Shiki Ryoho bestaat uit de volgende vier elementen:

 • Lichaam en geest aanzetten tot genezen door handoplegging,
 • persoonlijke groei,
 • spirituele discipline
 • mystieke orde.

Wat is Reiki niet?

Reiki is geen sekte of een religie,Reiki is ook niet duivels!
Reiki is geen medicijn en kan ook niet een medische behandeling vervangen. Raadpleeg bij (onbekende) klachten dan ook altijd eerst een arts.
Reiki helpt het lichaam aan te zetten tot genezing ( voor zover dat mogelijk is) maar Reiki geneest geen ziektes zoals kanker en aids.
Het verzacht pijn, je bent meer ontspannen, en is een goede aanvulling op de reguliere zorg en eventuele medische behandeling, maar........Reiki mag NOOIT dienen als vervanger van een doktersbehandeling.
Bij het ontvangen van een Reikibehandeling hoef je je nooit uit te kleden en aanraking is ook niet altijd nodig als je dat niet wilt, je mag dat gerust tegen de behandelaar zeggen.
Iedereen kan Reiki leren dmv. het volgen van een cursus.

Voordat je Reikimaster(Reikileraar/es) bent moet je de drie Reikigraden halen.

Reiki 1
Hiermee kun je jezelf en anderen Reiki-energie geven op het lichamelijke vlak door middel van handoplegging. Zodra je na de inwijding je handen op jezelf of iemand anders legt begint de energie te stromen. Iedere Reikigraad is compleet op zichzelf. Heel wat mensen groeien spiritueel zonder een tweede of ook nog derde graad te halen. Voel je de behoefte om ook op afstand of door de tijd te behandelen, kies je voor Reiki 2e graad.

Reiki 2
De hoeveelheid energie die je kunt doorgeven is groter dan bij Reiki1 en je kunt iemand op afstand behandelen. Ook kun je het geestelijk niveau helpen zichzelf te genezen. Om op afstand iemand te kunnen behandelen moet je een drietal symbolen gebruiken, evenals voor het activeren van het geestelijke niveau. De 3 symbolen krijg je tijdens de inwijding in Reiki 2.

Reiki 3a en 3b
De derde graad is de Master-graad, de graad van reiki-leraar. Je bent dan in staat anderen in te wijden. Hiermee kun je voor ieder mens een blijvend kontakt met de bron van de Universele Levensenergie tot stand brengen.


Bijverschijnselen van Reiki  

Reiki is veilig maar "kan" bijverschijnselen geven.
Na een inwijding kan het zijn (gebeurt niet altijd) dat er een aantal bijverschijnselen zijn, dit gebeurt dan tijdens, de zogenaamde, ontgifting (reiniging). Er kunnen dan een aantal onverwerkte pijnen naar boven komen die dan dus verwerkt en geplaatst moeten worden. Is ook niets vreemds want Reiki werkt ook op het emotionele vlak. De ontgifting duurt normaal circa 21 dagen.
Door veel water te drinken na een inwijding kun je minder last krijgen van bijverschijnselen.

Als iemand een pacemaker draagt dan mag je NOOIT de hartchakra behandelen.
Je moet ook voorzichtig zijn bij een Diabetes-patient omdat Reiki de werking van de alvleesklier kan beinvloeden, en op die manier iemands glucosehuishouding in de war kan gooien waardoor er een hyper of een hypo kan ontstaan.

Het is altijd goed om de 7 Chakra's te behandelen.reikihanden21.jpg

Reiki leefregels

-Maak je slechts vandaag niet kwaad
-Maak je slechts vandaag geen zorgen
-Eerbiedig je medemens
-Verdien je brood op een eerlijke manier
-Toon dankbaarheid aan alles wat leeft
Ik probeer me hier aan vast te houden. Het is niet altijd gemakkelijk.
Ik ben dan ook van mening dat je deze leefregels ook niet te letterlijk hoeft te nemen.
Natuurlijk mag je best wel eens ongerust zijn of boos.

Het is al belangrijk dat je je er bewust van wordt hoe je met bepaalde situaties omgaat.


Belangrijke Reiki-weetjes


reikilovelight-2.jpg
 • Reiki geneest geen kanker, m.s., reuma, aids of iets dergelijks. Ondersteuning bij behandelingen van de reguliere arts is wel mogelijk.
 • Reiki is geen religie, cult, sekte of geloof.
 • Reiki kan door sommigen als niet fijn worden ervaren, geef dit aan dan stopt de behandelaar meteen.
 • Reiki gaat door kleren heen dus kleding hoeft niet verwijderd te worden, prettig zittende kleding is wel aan te raden.
 • Reiki kan een klacht eerst erger maken, daarna zakt dit af. Dit komt doordat je lichaam begint aan het genezingsproces(net als bij homeopathische middelen)
 • Reiki kan je nooit teveel van ontvangen, het stroomt naar een andere plek of het lichaam uit.
 • Reiki komt uit een oneindige bron om ons heen, en dus niet uit de behandelaar zelf.
 • Reiki mag niet worden gegeven tijdens een operatie onder narcose (het is mogelijk dat deze dan niet goed werkt).
(bron Reiki-weetjes: rei-ki.nl)Let op...

 • Vraag altijd toestemming aan iemand voordat je Reiki naar die persoon stuurt, dring het niet op.
 • Geef nooit Reiki op afstand aan iemand die op dat moment onder narcose ligt.
 • Bij mensen met diabetes kan de suikerspiegel gaan schommelen.Laat ze extra prikken
 • Geef mensen met een hartaanval geen Reiki direkt op het hart.
 • Wacht bij botbreuken tot bv. een arm of been gezet is. Daarna kun je gewoon reiki door het gips geven.


   
  Aarden
  Zorg voordat je een Reikibehandeling geeft aan jezelf of aan een ander dat je goed geaard bent. Om goed te aarden kun je de door mij geschreven Aardingsmeditatie doen.
  De meditatie oefeningen staan op de bladzijden over meditatie.


Copyright © 2000-2015 Nirvana-Spiritueel
All Rights Reserved. ®