Home » Reiki » Reikigeschiedenis
Een stukje geschiedenis

Mikao Usui  (1865-1926)

mikao-usui.jpgDr.( eigenlijk is het Sensei) Mikao Usui, de grondlegger van Reiki, was een priester die leefde en werkte als hoofd van een kleine universiteit net buiten Kyoto eind van de negentiende eeuw.
Na een jarenlange speurtocht in oude geschriften, vond hij symbolen die ernaar verwezen dat Boedha en Jezus Christus deze techniek gebruikt zouden hebben.
Hij ging met deze symbolen drie weken in afzondering en kreeg door meditatie inzicht en inwijding over hoe deze symbolen te gebruiken, waarmee door het opleggen van de handen bij iemand, heel spoedig en waarneembaar genezing optrad. Deze methode werd reeds meer dan 2500 jaar geleden toegepast en ging verloren tot Dr. Usui er rond 1900 opnieuw mee in contact kwam. Hij voelde de enorme waarde en kracht van deze heelwijze en begon deze methode te verspreiden. Het unieke van de methode van Dr. Usui zit in het afstemmingsproces, dat we kunnen omschrijven als een serie inwijdingen.
Je hoeft niet tot een bepaald geloof te horen om deze inwijding te ondergaan.
In een kliniek in Tokio werd het werk van Usui voortgezet door Chujiro Hayashi die de leiding had over de kliniek.

Chujiro Hayashi (1880-1940)

hayashi.jpg

Één van de patiënten was mevrouw Hawayo Takata uit Hawaï. Hawayo Takata was een Japans-Amerikaanse vrouw uit Hawaï. In 1935, na Usui’s dood, werd Takata ernstig ziek opgenomen in de reiki-kliniek van Hayashi.
Dankzij een intensieve Reiki-kuur zou zij genezen zijn geweest van haar kwalen en haar tumor, waarvoor ze normaal gezien geopereerd diende te worden.
Takata was zo onder de indruk dat zij zelf Reiki wou leren. Hayashi aarzelde eerst omwille van haar Amerikaanse afkomst, maar Takata hield vol en tenslotte gaf Hayashi toe: hij leidde haar op tot reiki master in 1938. Takata verspreidde nadien haar variant op de Usui Reiki methode als “Usui Shiki Ryôhô” in het Westen en is mensen gaan inwijden in de reikitechniek.
Takata praktiseerde en onderwees van 1937 tot aan haar dood in 1980 Reiki in de VS en Canada.Takata Zij heeft naar eigen inzicht nieuw materiaal ingevoegd en dat leverde wel wat kritiek op.  

 
Hawayo Takata (1900-1980)

takata.jpg


Haar kleindochter Phyllis Furumoto is haar opvolgster en zo heeft reiki zich over de hele wereld verspreid.
Van daaruit is ook de Reiki-alliantie ontstaan.

 
Phyllis Furumoto


phyllis.jpg


Zo is reiki dus vanuit Japan via Hawai en Amerika in de jaren tachtig naar Europa gekomen. Daarbij zijn er verschillen stromingen ontstaan tussen de traditionele vorm en de meer moderne vorm. Het verschil tussen de traditionele vorm van Reiki en de moderne vorm is voornamelijk te vinden in de wijze van initiëren (inwijden).


Copyright © 2000-2015 Nirvana-Spiritueel
All Rights Reserved. ®