Home » Zielsverwanten/Tweelingzielen

Het gedeelte onder de streep is van mijzelf.De ontmoeting met je tweelingziel
Wie droomt er niet van een ontmoeting met zijn tweelingziel?
Iemand die onvoorwaardelijk van je houdt en bij wie je helemaal jezelf mag zijn. In deze tijd van grote veranderingen is de kans op een droomontmoeting groter dan ooit. Kunnen we ons verheugen op een roze wolk, of moeten we de mouwen opstropen net als in een gewone relatie?


De mens op aarde is een fysieke uitdrukking van zijn ziel. Dankzij ons lichaam kunnen we het leven in de aardse stof ervaren, een leven vol fysieke, emotionele en mentale uitdagingen, uitdagingen die in de hemelse sferen onmogelijk zijn. Vanwege het ontberen van een eenheidsgevoel op aarde, leven we in een wereld vol tegenstellingen en strijd. De angst regeert en het oordeel tiert welig.

Om in deze wereld vol tegenstellingen en strijd te kunnen leven, dient de ziel zich op te splitsen in een mannelijk en vrouwelijk deel. De delen gaan afzonderlijk van elkaar de uitdagingen aan waarvoor zij in velen aardse levens worden gesteld. Het vrouwelijke deel komt merendeels als vrouw op aarde, het mannelijke deel merendeels als man. Hebben beiden voldoende lessen in dualiteit achter de rug, dan kunnen zij elkaar op aarde tegenkomen. Dankzij de samensmelting ontvlamt het eenheidsgevoel in hen en kunnen zij hun zielenreis voortzetten. Een reis terug naar het licht, terug naar het leven in liefde en harmonie.

We leven thans in een bijzondere tijd. We hebben de dualiteit voldoende ervaren, waardoor het licht op aarde ontstoken mag worden. We mogen ons herinneren wie we werkelijk zijn: een uitdrukking van onze ziel. Ook mag de herinnering aan onze wederhelft ontwaken door een ontmoeting met onze tweelingziel. Deze ontmoeting lijkt op thuiskomen; een gevoel van volledige acceptatie overspoelt beiden. Als magneten worden het vrouwelijke en mannelijke deel naar elkaar toegetrokken, waardoor een ontmoeting nooit zonder gevolgen blijft. De ontmoeting is niet toevallig, maar bedoeld om een flinke stap te zetten naar een leven in eenheid.

De aantrekkingskracht tot de tweelingziel moet niet worden verward met de aantrekkingskracht tot andere leden van de zielenfamilie. Een ziel staat namelijk niet op zichzelf, maar komt voort uit een zielenfamilie. Mensen die een bijzondere betekenis in jouw leven hebben, positief of negatief, kunnen een belichaming zijn van een ziel uit jouw zielenfamilie. Ook deze mensen oefenen een speciale aantrekkingskracht op je uit en kunnen een onuitwisbare indruk op je maken. Positief door jou lief te hebben en te helpen, negatief door jou te dwarsbomen en uit te dagen. Voordat je incarneert, worden de rollen verdeelt onder de familieleden, opdat de gewenste ervaring ook zal plaatsvinden op aarde.

Zoals gezegd, een zielenontmoeting blijft nooit zonder gevolgen. De wens om bij elkaar te zijn is vaak zo groot, dat alles en iedereen moet wijken. Vanwege de impact vindt de ontmoeting pas plaats als je het licht in jezelf hebt ontstoken en stevig in je schoenen staat. Het licht wordt ontstoken als je bewust aan de slag gaat met je schaduwzijden, zoals beperkte overtuigingen, onverwerkte emoties en een ongezonde levensstijl. Je staat stevig in je schoenen als je verantwoordelijkheid neemt voor de gebeurtenissen in je leven; niet met de vinger naar anderen wijzen, maar de oorzaak in jezelf zoeken.

Enerzijds is de relatie met je tweelingziel een roze wolk. Je kan heerlijk wegzweven op wolken van liefde en geluk. Anderzijds wordt de relatie ook gekenmerkt door spanningen, zeker als de wittebroodsweken achter de rug zijn. Vaak hebben tweelingzielen nog zaken uit te werken, waardoor hun relatie bij tijd en wijle flink onder druk kan staan. Je wordt als het ware van je roze wolk afgeblazen en uitgedaagd om de mouwen op te stropen. Punt is wel dat tweelingzielen zover in hun ontwikkeling zijn, dat ze snel in de gaten hebben waar het conflict om draait en waar de oplossing ligt. Een ruzie is dus snel bijgelegd, levert altijd nieuwe inzichten op en speelt na afloop geen enkele rol meer. Worden de zaken serieus opgepakt en uitgewerkt, dan komt de relatie meer en meer in rustig vaarwater terecht.

Er is vaak een enorme fysieke aantrekkingskracht tussen beide delen. De behoefte om letterlijk samen te smelten is groot. Seks is de snelweg naar het licht, seks zonder schuld, schaamte en spijt. Ongeremde seks doorbreekt de invloed van aanwezige maatschappelijke normen en waarden, waardoor het liefdesspel een middel is om volkomen vrij te worden, los van de aardse dualiteit, op weg naar een leven in liefde en harmonie. Krijgen tweelingzielen een kind, dan is er sprake van een onbevlekte ontvangenis: het kind is vrij en schoon verwekt en komt dus zonder ballast, waaronder onverwerkte trauma’s en karma, op aarde. Zo’n kind zal een lichtend voorbeeld zijn voor de mensen in zijn of haar omgeving.

De ontmoeting met je tweelingziel is geen doel, maar een middel, een krachtig middel om de laatste resten duister in jezelf op te ruimen, waardoor het licht in al haar facetten door je heen kan gaan schijnen. Binnen de relatie is geen ruimte voor afhankelijkheid en verstoppertje spelen; beiden blijven op eigen benen staan en blijven verantwoordelijk voor hun eigen daden. Elk deel moet los van de ander zijn of haar uitdagingen aangaan. Wel vullen beide delen elkaar aan, ieder vanuit zijn of haar specifieke kracht. Vanwege de afwezigheid van het ego is een harmonieuze samenwerking mogelijk.
De een geeft de ander volledig de ruimte om zijn of haar kwaliteiten in te zetten.

De storm van verandering raast over aarde. We staan op het punt het leven in dualiteit af te sluiten en een leven in harmonie op te bouwen. Op dit moment in de tijd is de kans op een ontmoeting met je tweelingziel aanzienlijk. Enerzijds is het een cadeau voor het transformatiewerk dat je reeds hebt verricht, anderzijds is het een uitdaging om de mouwen op te stropen en een nieuw leven te scheppen, een leven in liefde en harmonie. Je wordt een medeschepper van de nieuwe wereld dankzij het eenheidsgevoel van binnen, een gevoel dat een geweldige impuls krijgt door de ontmoeting met je tweelingziel.

In liefdevolle bewondering voor mijn tweelingziel,
Ismaël Sananda

Dit artikel mag verspreid worden, mits onder vermelding van: Ismaël Sananda - www.newearthcreation.nl 

_________________________________________________________________________

Van Maria

Ik vind dit een zeer interessant stuk en ben blij dat het gedeeld mag worden.

Ik heb gedeeltes die ik belangrijk vind cursief en rood gemaakt.

 

Twin_Flames.jpg

Tweelingzielen- soulmate's?

Een andere benaming voor Tweelingziel is twin, twinflame.

Ik ben al jaren alles wat los en vastzit aan het lezen over tweelingzielen en soulfamilie's.
Omdat ik het een boeiend onderwerp vind maar ook om mijn vragen beantwoord te krijgen. Want vragen heb ik heel veel.

Enkele van mijn vragen over tweelingzielen.....

  •     -Bestaat een tweelingziel?
  •     -Kun je je Twin in jezelf vinden of is het daadwerkelijk de wederhelft van je ziel die in een ander lichaam geboren is en zijn/haar eigen lessen mag leren?
  •     -Kom je je twin tegen in dit leven of in meerdere levens?
  •     -Zijn er overeenkomsten?


Vaak kom je teksten tegen die weer gekopiëerd zijn van andere site's en praat men elkaar dus gewoon na. Heel vaak lees ik dat je twin hetzelfde denkt en voelt als jij. Mijn gevoel zegt mij dat mijn man misschien wel mijn tweelingziel is maar doordat ik vaak lees dat je hetzelfde bent, voelt en denkt als je tweelingziel twijfel ik daar altijd weer over want mijn man en ik zijn behoorlijk verschillend ook al denken we over veel dingen hetzelfde.
Ik heb me bij hem wel altijd meteen op mijn gemak gevoeld, het bekende "thuiskomgevoel", waarover ik vaak lees bij een tweelingziel, herken ik weldegelijk in mijn man.
We kregen begin 1979 verkering ( ik was 16, hij 19) en zijn in 1982 getrouwd.
In ieder geval is hij mijn soulmate: mijn maatje.

We delen heel veel dezelfde dingen: het theater bv. en mijn liefde voor het Keltische en Ierland heeft hem aangestoken. Niet omdat hij net als ik het gevoel heeft er in een vorig leven gewoond te hebben, want hij gelooft niet dat we meerdere levens hebben.
Mijn man en ik zijn elkaars maatje door dik en dun, gaan voor elkaar door het vuur. Hij heeft mij nooit laten vallen, ook niet toen we het moeilijk kregen vanwege een ziekte van mijn kant.
We zijn geliefden; twee handen op één buik maar ook weer heel verschillend in ons doen en laten, karakter en interesse-gebied en dat houdt het weer spannend.
Mijn man is heel nuchter, staat altijd met beide benen op de grond. Hij is een "eerst zien dan geloven type". Ik ben een emotie/ gevoelsmens en intuïtief waardoor ik overtuigd ben dat er meer is tussen Hemel en Aarde. Mijn man denkt na voordat hij actie onderneemt. Ik neem eerst actie en denk daarna pas na.
Tja Ram.....We doen veel samen maar laten elkaar wel vrij om onze eigen dingen te doen.
Mijn man heeft niets met het spirituele en ik wel. Hij geeft mij de kans en mogelijkheid om te groeien op spiritueel vlak.
Wat bij mij minder aanwezig is is bij mijn man weer meer aanwezig en andersom. Zo vullen we elkaar aan en vormen we een eenheid, net als Yin en Yang.
Wat ik verder ook lees over twins, mijn gevoel zegt me mijn waarheid.

Of mijn man en ik behalve soulmate's ook tweelingzielen zijn weet ik nog steeds niet en ik denk het niet maar dat vind ik eigenlijk niet eens belangrijk, we vormen een team en houden heel veel van elkaar en er is niemand die tussen ons kan komen en dat is het belangrijkste.


ps
: Tweelingzielen hoeven geen aardse liefdesrelatie te hebben dus het kan ook iemand anders dan je partner zijn.


Twee Zielsdelen
Er valt zoveel over te lezen en te schrijven. Maar wat is het nu eigenlijk?
Is een tweelingziel een ziel in twee lichamen; een zogeheten afsplitsing van een ziel of is het gewoon je eigen zelf?
Ik geloof weldegelijk in een afsplisting van een ziel en heb daar al eerder over geschreven.


Je leest vaak dat tweelingzielen elkaar meteen herkennen en dat ze hetzelfde zijn . Ze denken en voelen hetzelfde. En dat hoeft volgens mij niet persé. Natuurlijk komt dat wel voor maar het hoeft helemaal niet zo te zijn.
Ik denk eerder dat tweelingzielen ieder hun eigen identiteit hebben met hun eigen denken en gevoelens en die kunnen tegenstrijdig zijn. Het mooie van tweelingzielen is dat ze samen een éénheid vormen en elkaar dus aanvullen. Wat de een mist , wordt aangevuld door de ander.... mooi toch?
Wat wel zo is is dat ze een verbinding met elkaar voelen, een sterke band die soms zelfs terug kan leiden naar vorige levens die ze al samen gedeeld hebben. 

Wat ik wel eens lees en ook mee heb gemaakt is dat de een zegt dat de ander zijn Tweelingziel is maar dat die ander dat helemaal niet zo voelt. Ik geloof dan niet dat ze Tweelingzielen zijn. Misschien zijn ze wél elkaars zielsfamilie. 
(Geschreven voor mijn man)

Twee zielsdelen

Twee zielsdelen
Zo één maar ook
beiden zo verschillend
ieder in hun eigen Zijn.

soms zingen ze een
verschillende melodie
In een ó zo'n zuiver
tweestemmig lied

Zo bijzonder,
elkaar aanvullend
LIEFDE stroomt
in beider harten

©Maria

 
Zielsfamilie
Steeds meer Zielsgroepen komen in deze tijd op Aarde samen. Daarom is het belangrijk dat jullie beseffen dat een groep van Zielen zal bestaan uit mensen die zich in verschillende stadia van Ver-licht-ing bevinden, en ieder persoon heeft andere talenten te bieden aan het geheel. Elke groep vormt zich om bepaalde redenen. Sommigen herenigen zich met hechte leden van zijn of haar Zielsfamilie om steun te geven en te ontvangen. Velen worden samengebracht vanwege de groepsmissies die zij op zich hebben genomen.
(Aartsengel Michaël via Ronna Herman)
 


Zielsfamilie

Spirituele verbondenheid
Gevoel van herkenning,
gevoel van herinnering
vanuit een ver verleden
Ongebonden verbonden met elkaar.
Verbonden door een onzichtbaar koord

©Maria ♥
Copyright © 2000-2015 Nirvana-Spiritueel
All Rights Reserved. ®